Nasjonalt register over luftfartshindre WMS

Tjeneste

Tjenesten viser en noe forenklet utgave av luftfartshindre i Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Informasjonen inkluderer id, hindertype, lyssetting, navn, høyde over havet, vertikalutstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, målemetode for posisjon og høyde, nøyaktighet for posisjon og høyde, status, datafangstdato og dato for siste oppdatering av hinderet. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne, kan Kartverket ikke garantere at dataene er fullstendige eller nøyaktige.

Bruksområde

WMS-tjenesten til NRL gjør det mulig å vise utsnitt av registeret i en nettleser, en webapplikasjon eller en desktopapplikasjon. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne kan Kartverket ikke garantere at dataene er fullstendige eller nøyaktige

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
wms-drift@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?service=wms&request=getcapabilities

Romlig referansesystem:
  • EPSG:4326, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:32634, EPSG:32635, EPSG:32636

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Sikkerhetsnivå: Ugradert