Nasjonalt register over luftfartshindre WMS

Tjeneste

Tjenesten viser en noe forenklet utgave av Nasjonalt register over luftfartshindre (se egne metadata). Informasjonen inkluderer id, hindertype, lyssetting, navn, høyde over havet, vertikalutstrekning (høyde over bakken), lyssetting/merking, målemetode for posisjon og høyde, nøyaktighet for posisjon og høyde, status, datafangstdato, verifiseringsdato og dato for siste oppdatering av hinderet. .

Overordnede data

Bruksområde

WMS-tjenesten til NRL gjør det mulig å vise utsnitt av registeret i en nettleser, en webapplikasjon eller en desktopapplikasjon. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne kan Kartverket ikke garantere at dataene er fullstendige eller nøyaktige

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Andreas Woxholtt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?request=GetCapabilities&service=WMS

Romlig referansesystem:
  • EPSG:4326, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:32634, EPSG:32635, EPSG:32636

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert