Flomsoner WMS

Tjeneste

Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Metadatakontakt:
Søren Kristensen, sek@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Faglig kontakt:
Monica Bakkan, mba@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Teknisk kontakt:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Distribusjon

Format:
  • wms 1.3.0 og 1.1.1

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://gis3.nve.no/map/services/Flomsoner1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Romlig referansesystem:

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert