Flooding susceptibility zones WMS

Service

Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Contact metadata:
Søren Kristensen, sek@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact owner:
Monica Bakkan, mba@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact publisher:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distribution

Format:
  • wms 1.3.0 og 1.1.1

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://gis3.nve.no/map/services/Flomsoner1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Reference systems:

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified