Arctic SDI cache

Tjeneste

Topografisk kart for bruk i ArcticSDI Geoportalen

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Kartverket, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Kartverket, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Kartverket, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • PNG 1.0

Distribusjonstype: WMTS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://basemap.arctic-sdi.org/mapcache/wmts/?service=wmts&version=1.1.0&request=getcapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Sikkerhetsnivå: Ugradert