Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Dataset

Restriksjonsplanen produseres for å vise de begrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendig for å sikre hinderfritt luftrom for flytrafikken for Avinors lufthavner. Flater har høydeverdi og kan brukes til 3D-modellering.

Specific usage

Datasettet benyttes som grunnlag for arealplanlegging og tiltak knyttet til samfunnssikkerhet.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Avinor

Contact metadata:
Birgitte Moen, birgitte.moen@avinor.no – Avinor

Contact owner:
Birgitte Moen, birgitte.moen@avinor.no – Avinor

Contact publisher:
Birgitte Moen, birgitte.moen@avinor.no – Avinor

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • SOSI 4.5
  • SOSI 4.0

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Constraints

Access constraints: Open data

Security constraints: Unclassified