Elveg

Datasett

Landsdekkende datasett som viser alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter og gang- og sykkelveger. Datasettet inneholder vegnett med adressepunkt, gatenavn, fartsgrenser, trafikkreguleringer og andre vegrestriksjoner. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og kan for eksempel brukes til bilnavigasjon, ruteplanlegging og -beregning, samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, presentasjon og generell oversikt. Leveranse består av senterlinjegeometri for vegnett, punktgeometri for adresser og enkelte restriksjoner. Leveres som to separate sosifiler med vegnett og adresser, og fire tekst filer med restriksjoner i kommunevise filer. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 20.12.2017 er det lagt ut en ny versjon av Elveg i forbindelse med kommune-og regionreformen. Det er endringer i kommunestruktur i Vestfold og i tillegg er Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen. I Trøndelag har de fleste fylkesvegene fått nytt nummer i forbindelse med regionreformen. Vær obs på dette når du henter ny Elveg.

Bruksområde

Datasettet egner seg godt til for eksempel bilnavigasjon, transportplanlegging, -optimalisering, ruteplanlegging, samfunnsplanlegging, adressering, vedlikehold og kartframstilling i både stor og liten målestokk.

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Tore Abelvik, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Sikkerhetsnivå: Ugradert