Dybdedata WMS

Tjeneste

Dybdedata består av dybdedata og kystkontur på vektorformat produsert ved Kartverket. Dataene har kun gjennomgått begrenset målestokktilpasning og generalisering. Dybdeinformasjonen er referert til Sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann.

Bruksområde

Dybdedata kan benyttes til presentasjon av terrengvariasjoner av havbunnen. Dataene brukes til planlegging, analyse og utbyggingsformål.

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Geodatautvikling, tjenestedrift@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedata?

Romlig referansesystem:
  • 32632,32633,32634,32635,32636,4326,3034

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Dataene er ikke godkjent til bruk for navigasjon.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: ingen juridiske begrensninger

Sikkerhetsnivå: Ugradert