Dybdedata WMS

Tjeneste

Dette er en innsynsløsning med ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan, dvs. 50m mellom dybdepunktene og kurveintervall: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 etc.

Bruksområde

Dybdedata kan benyttes til oversikt, planlegging og illustrasjoner i forbindelse med f.eks: - kystsoneplaner - utbygging i havneområder og i kystsonen - miljøovervåkning - geologiske undersøkelser - masseberegning - underlag for ulike type temakart - forprosjektering av forskjellige petroleumsaktiviteter - planlegging av fiskeri og havbruk - underlag for verneområder - underlag for beredskapsplaner - forprosjektering av trase for sjøkabel/rørledning Dybdedata gjelder kun saltvann. Dybdedatasettet finnes også som en nedlastningstjeneste, se Dybdedata Ved videre behov for høyoppløselige dybdedata vises det til Sjømålingsdata (disse må avgraderes).

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedata?

Romlig referansesystem:
  • 32632,32633,32634,32635,32636,4326,3034

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Dataene er ikke godkjent til bruk for navigasjon.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: ingen juridiske begrensninger

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert