Barmarksløyper WFS

Tjeneste

Denne tjenesten gir tilgang til GML-data for datasettet "Barmarksløyper" og inneholder data knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Data over vedtatte og dermed lovlig ruter for terrengkjøretøy sommerstid. Grunnlag for vedtak er lov om motorferdsel i utmark og håndteres av fylkesmannen, eventuelt andre vedtak i kommunen. Motorisert ferdsel i utmark. Gjelder spesifiserte ruter for terrengkjøretøy sommerstid.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Fylkesmannsembetene

Metadatakontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Fylkesmannsembetene

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barmarksloyper?service=WFS&request=GetCapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data