Barmarksløyper WFS

Service

Denne tjenesten gir tilgang til GML-data for datasettet "Barmarksløyper" og inneholder data knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Data over vedtatte og dermed lovlig ruter for terrengkjøretøy sommerstid. Grunnlag for vedtak er lov om motorferdsel i utmark og håndteres av fylkesmannen, eventuelt andre vedtak i kommunen. Motorisert ferdsel i utmark. Gjelder spesifiserte ruter for terrengkjøretøy sommerstid.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Fylkesmannsembetene

Contact metadata:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • GML 3.2.1

Distribution type: WFS service

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barmarksloyper?service=WFS&request=GetCapabilities

Constraints

Access constraints: Open data