Species distribution Fish

Service layer

Kartet viser utbredelsen av NordøstarktiskTorsk. Kartet viser den generelle utbredelsen, basert på et langtidsmiddel, av Nordøstarktisk torsk i Barentshavet. De viktigste gytefeltene er i Vesterålen/Lofoten, og gytinga foregår i februar-april. Yngelen driver inn i det sørlige og sentrale Barentshavet, der den tilbringer resten av livet. Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden. For mer informasjon se: http://www.imr.no/temasider/fisk/torsk/nordaustarktisk_torsk_skrei/111219/nb-no

Parent identifier

Specific usage

Forvaltning

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Havforskningsinstituttet

Contact metadata:
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no – Institute of Marine Research

Contact owner:
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no – Institute of Marine Research

Contact publisher:
Alexander Beck, alexander.beck@hi.no – Institute of Marine Research

Distribution

Format:
  • OGC:WMS

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://maps.imr.no/geoserver/ows?request=GetCapabilities&service=WMS

Layer name: fisk:torsk_nea_bw

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Security constraints: Unclassified