DTM 50

Datasett

Digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 50 x 50 meter. Laget primært på grunnlag av høydeinformasjon fra N50. Høydebærende tema er: høydekurver, høydepunkt, trigpunkt, kyst, innsjøer, veger. Lagret som ruter ("tiles") på 100 x 100 km. Navnet på rutene gjenspeiler UTM-koordinatene i nedre venstre hjørne, to siffer for nord- og to siffer for øst-koordinaten. Standardavvik i høyde er +/- 4-6 meter. Dataene dekker fastlands-Norge med øyer. Modellen fortsetter i øst et stykke inn på utenlandsk side med data av usikker kvalitet. Dette er et datasett som ble produsert i 2007. Det er ikke planlagt oppdateringer av dette datasettet.

Bruksområde

Framstilling av relieffkart med mer. Filene kan brukes som grunnlag for enkle 3d-visualiseringer.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Ole Christian Kjekshus, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
  • DEM
  • TIFF

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: cellevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Kan lastes ned av partnere i Norge Digitalt.

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Hele landet ligger i UTM-sone 33.