Fiskeridirektoratets WMS

Tjeneste

Inneholder en rekke datasett knyttet til forvaltning av fiskeri og akvakultur. Blant annet godkjente akvakulturlokaliteter, gyteområder og fiskeplasser, fiskerireguleringer, fiskeriaktivitet og verneområder.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Fiskeridirektoratet

Metadatakontakt:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Faglig kontakt:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Teknisk kontakt:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities

Romlig referansesystem:
  • 4326,32633

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: All bruk av data og tjenester fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Kilde Fiskeridirektoratet skal oppgis

Sikkerhetsnivå: Ugradert