Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA)

Dataset

BRA står for Building Restriction Areas, og beskriver et eller flere områder rundt flyplasser og enkeltstående NAV-anlegg der bygg og konstruksjoner kan forårsake forstyrrelser på signalene mellom fly og bakke, og som vil kunne medføre nærmere bestemte restriksjoner.

Specific usage

Dersom et planlagt bygg eller konstruksjon vil gjennomtrenge BRA-flatene, skal saken evalueres av en fagspesialist i Avinor.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Avinor

Contact metadata:
Birgitte Moen, birgitte.moen@avinor.no – Avinor

Contact owner:
birgitte.moen@avinor.no – Avinor

Contact publisher:
birgitte.moen@avinor.no – Avinor

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • SOSI 4.5

Constraints

Access constraints: Open data

Security constraints: Unclassified

Help

BRA-kartet viser med røde streker et rektangulært eller rundt område omkring hvert enkelt NAV-anlegg. Innenfor her skal alle bygg og konstruksjoner evalueres ihht pkt 1.1.3. Utenfor dette området vil det være en eller flere skråflater som markerer grensen for tillatt byggehøyde uten restriksjoner opp til en gitt høyde.