DTM 10 Terrengmodell (UTM33)

Datasett

Digital terrengmodell over fastlands-Norge med høyder i et rutenett på 10 x 10 meter. Terrengmodellen er en rutenettsmodell med oppløsning (rutenettstørrelse) på 10 x 10 meter. Nøyaktighet: ± 2 til 3 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder i FKB A – C-området. ± 4 til 6 meter standardavvik i høyde avhengig av terreng og kartdataenes alder utenfor FKB A – C-området. Arbeidet med ajourhold av dette datasettet blir ikke prioritert. De siste filene som ble oppdatert er fra 2013. Kartverket prioriterer isteden etablering av Nasjonal detaljert høydemodell (hoydedata.no), der nye høydemodeller tilgjengeliggjøres etter hvert som de blir produsert. På hoydedata.no finnes også ferdigproduserte eksporterer av landsdekkende terrengmodeller med 10 meters oppløsning. Disse er generert ut fra detaljerte laserdata der slike finnes. Dette suppleres med høydedata fra 2013-utgaven av DTM10 dersom det er nødvendig for å få full dekning.

Bruksområde

Terrengmodellen er egnet til ulike former for terrengvisualisering, som for eksempel for produksjon av høydekurver og fjellskygge. Den er også egnet til beregning av terrenghellinger, terrengprofiler og grov kartlegging av skredutsatte områder. Terrengmodellen brukes også i flysimulatorer og til å finne dekningsområder for radar, TV og mobiltelefon. Terrengmodeller er helt nødvendig for geometrisk korrigering i produksjon av ortofoto.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Andreas Korsnes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
  • DEM
  • TIFF

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: cellevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: På utenlandsk side finnes noe data av usikker kvalitet. Det henvises til nabolandenes Kartverk for offisielle data i disse områdene.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Tjenesten Terrengmodell WMS gir informasjon om den landsdekkende terrengmodellen (DTM 10) Det er to lag som viser i hvilke områder de ulike datasettene er blitt benyttet til å bygge opp terrengmodellen. Bruk kartapplikasjonen i geoNorge for å vise denne tjenesten. https://www.kartverket.no/data/Laserskanning/

Vis Hjelp