Befolkning på grunnkretsnivå 2016 WFS

Tjeneste

Tjenesten viser datasettet "Befolkning på grunnkretsnivå". Datasettet genereres fra Kartverkets datasett: Statistiske enheter grunnkretser og koples mot statistikk fra SSB som viser befolkningsmengde for grunnkretser.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.befolkningpagrunnkretsniva2016?service=WFS&request=GetCapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data