Elvenett Elvis WMS

Tjeneste

WMS-tjenesten inneholder 2 datasett basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase(ELVIS). Det ene datasettet inneholder en generalisert utgave av ELVIS der kun hovedelver(slik de er definert i REGINE) er representert. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som linjer i et nettverk som inneholder informasjon om strømningsretning. Hvert enkelt linjesegment er tilordnet et entydig nasjonal løpenummer (strekn_lnr). Alle linjesegmentene er kodet i henhold til SOSI, dvs. at man skille ulike typer vassdragsobjekter fra hverandre ved å se på linjetema.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Metadatakontakt:
Søren Kristensen, sek@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Faglig kontakt:
Astrid Voksø, avo@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Teknisk kontakt:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Distribusjon

Format:
  • wms

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://gis3.nve.no/map/services/Elvenett1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert