Hydrology network WMS

Service

WMS-tjenesten inneholder 2 datasett basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase(ELVIS). Det ene datasettet inneholder en generalisert utgave av ELVIS der kun hovedelver(slik de er definert i REGINE) er representert. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som linjer i et nettverk som inneholder informasjon om strømningsretning. Hvert enkelt linjesegment er tilordnet et entydig nasjonal løpenummer (strekn_lnr). Alle linjesegmentene er kodet i henhold til SOSI, dvs. at man skille ulike typer vassdragsobjekter fra hverandre ved å se på linjetema.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Contact metadata:
Søren Kristensen, sek@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact owner:
Astrid Voksø, avo@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact publisher:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distribution

Format:
  • wms

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://gis3.nve.no/map/services/Elvenett1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified