The Directory of Fisheries WMS

Service layer

Datasettet viser hvor det er gitt tillatelse til å drive akvakulturvirksomhet med ulike arter og formål. Punktene viser ca. midtpunkt på lokalitetene. Det er ikke fisk eller skjell ved alle lokalitetene til en hver tid.

Parent identifier

Specific usage

Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene. Det brukes ved utarbeidelse av kommunale kystsoneplaner og reguleringsplaner, og også i regionale planer. Det er et viktig tema for arealavveining av interesser ved søknadsbehandling av tiltak i sjø. F.eks kaianlegg, sjøledninger og akvakulturvirksomhet.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Fiskeridirektoratet

Contact metadata:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Norwegian Directorate of Fisheries

Contact owner:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Norwegian Directorate of Fisheries

Contact publisher:
Frances Toynbee, kart@fiskeridir.no – Norwegian Directorate of Fisheries

Distribution

Format:
  • png 1.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?

Layer name: layer_262

Reference systems:
  • 4326,32633

Constraints

Use limitations: All bruk av data og tjenester fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Access constraints: Open data

Other constraints: Fiskeridirektoratet skal oppgies som kilde

Security constraints: Unclassified