Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS

Tjeneste

Tjenesten leverer data som viser hvor det er identifisert mulig oppdateringsbehov for AR5.

Bruksområde

AR5 gir generelt en god og detaljert oversikt over arealressursene i Norge. AR5 kan brukes som grunnlagsinformasjon for jordvern og behandling av konsesjonssaker. Det brukes også i forbindelse med konsekvensutredninger og næringsutvikling, og er et viktig hjelpemiddel ved utarbeidelse av kommune-planer.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • png 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5oppdateringsbehov?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert