Cultural heritage - Askeladden WMS

Service

The WMS-service contains data over archaeological sites, monuments, buildings and technical installations protected by the Cultural Heritage Act, or the Planning and Building Act. The service also contains some archaeological sites, monuments, buildings and technical installations without formal protection, but registered as of local interest. In addition the service contains cultural environments Act, and World Heritage sites and environments.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Riksantikvaren

Contact metadata:
Datatjenester@ra.no – Directorate for Cultural Heritage

Contact owner:
Datatjenester@ra.no – Directorate for Cultural Heritage

Contact publisher:
Datatjenester@ra.no – Directorate for Cultural Heritage

Distribution

Format:
  • image/bmp 1.3.0
  • image/jpeg 1.3.0
  • image/tiff 1.3.0
  • image/png 1.3.0
  • image/gif 1.3.0
  • image/svg+xml 1.3.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Units of distribution: fylkesvis

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Informasjon og data fra Askeladden er enerettslig beskyttet etter Åndsverkloven § 43 første ledd. Det er ikke tillatt å videreselge data som er eksportert fra Askeladden. Hvis data fra Askeladden blir inkludert i kommersielle produkter, eller videreformidlet på ikke-kommersiell basis må advarslene ovenfor inkluderes. I slike tilfeller må alltid skriftlig tillatelse fra Riksantikvaren innhentes først. Pga ujevn kvalitet bør ikke data brukes som grunnlag for detalj-planlegging uten at regional kulturminneforvaltning kontaktes i prosessen.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified