Hoved- og biled, arealavgrensning

Service layer

Datasettet viser Kystverkets definerte myndighetsområde slik det er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder).

Parent identifier

Specific usage

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. Datasettet brukes til å gi en enkel visning av myndighetsområde i sjøområdene.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kystverket

Contact metadata:
Geodatatjenesten, geodatatjenesten@kystverket.no – The Norwegian Coastal Administration

Contact owner:
Geodatatjenesten, geodatatjenesten@kystverket.no – The Norwegian Coastal Administration

Contact publisher:
Geodatatjenesten, geodatatjenesten@kystverket.no – The Norwegian Coastal Administration

Distribution

Format:
  • WMS 1.3.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities

Layer name: layer_40

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified