Forsvarets snøskreddata WFS

Tjeneste

Tjenesten leverer datasettet "Forsvarets snøskreddata" på GML-format i henhold til WFS-standarden.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Forsvaret

Metadatakontakt:
Troels.Petersen@fmgt.mil.no – Forsvaret

Faglig kontakt:
Troels.Petersen@fmgt.mil.no – Forsvaret

Teknisk kontakt:
Troels.Petersen@fmgt.mil.no – Forsvaret

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.forsvarets_snoskreddata?service=wfs&request=getcapabilities

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Informasjonen er produsert for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Sikkerhetsnivå: Ugradert