Digitalt Markslagskart (DMK) - WMS - Historisk datasett

Tjeneste

Datasettet Digitalt markslagskart (DMK) er tatt ut av produksjon og er blitt erstattet av AR5. DMK inneholder enkelte kartlag som ikke er tilgjengelige i AR5, slik som jordtilstand, myregenskaper, driftsforhold på jordbruksareal og detaljert informasjon om produksjonspotensial for skog (bonitet). Datasettet er fremstilt i målestokk 1:5000 og er tilpasset bruk i målestokker fra 1:5000 til 1:20 000.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/markslag?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Geovekst

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert