Beitebruk - WMS

Tjeneste

Datasetet beitebruk viser typer dyreslag, antall dyr og tapsprosent i beiteområder til organiserte beitelag i Norge. Arealfigurene utgjør vanlige beiteområder. Kartlaget er fremstilt i målestokk 1:50 000 med kobling til registeret Organisert beitebruk hos Statens Landbruksforvaltning. Omlag 90 % av alle landets organiserte beitelag er registrert. Mange næringsdrivende står utenfor ordningen med organiserte beitelag.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Michael Angeloff, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert