Contaminated sites 2 WMS

Service

Tjenesten omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Tjenesten er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Per Erik Johansen, per.erik.johansen@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified