Vedtak siste 6 måneder

Service layer

WMS-tjenesten viser innholdet i SSR og er symbolisert for å vise ulike faglige tilnærminger. Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 12 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle dette registeret.

Parent identifier

Specific usage

Visning av stedsnavn basert på faglige tilnærminger av stedsnavnene

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • png/jpg 1.3.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.ssr2?service=wms&request=GetCapabilities

Layer name: vedtak_6

Reference systems:

Constraints

Use limitations: ingen bruksbegrensninger

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: ingen juridiske begrensninger

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)