Topografisk norgeskart 4 cache

Tjeneste

Tjenesten inneholder topografiske kart i målestokken 1:500 til 1:10M. Tjenesten inneholder kartdata, fbk og vbase data, men ikke matrikkel data. Matrikkel data kan bli funnet i en egen wms-tjeneste kalt Matrikkel Enkel WMS Example kall: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?&layers=topo4&style=default&tilematrixset=EPSG%3A25833&Service=WMTS&Request=GetTile&Version=1.0.0&Format=image%2Fpng&TileMatrix=EPSG%3A25833%3A4&TileCol=7&TileRow=6

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Geodatautvikling, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Geodatautvikling, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Geodatautvikling, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • OGC WMTS 1.0.0
  • GMAPS 1.0.0
  • WMS-C 1.0.0

Distribusjonstype: WMTS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?Version=1.0.0&service=wmts&request=getcapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Sikkerhetsnivå: Ugradert