Arealressurskart - AR50 - WMS

Tjeneste

Datasettet AR50 er landsdekkende og inneholder kartlag som viser hovedtyper av arealessurser, undertyper av arealressurser, dyrkingsjord og prouksjonsevne i skog. Geografisk objekt er arealtype. Datasettet er fremstilt gjennom generalisering av AR5 til målestokk 1:50 000 og er tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder. Datasettet oppdateres en gang hvert tredje år med siste års versjon av FKB-AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000 i databasen pr. 31.12). Siste oppdatering har data fra 31.12.2013.

Bruksområde

Dokumentasjon av arealressurser, arealplanlegging, konsekvensutredning, Jordvern, næringsutvikling, lovsaker (som eksempel Jordlov og Konsesjonslov) og tilskuddsforvaltning i landbruket.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert