Ortofoto Jæren GSD 10 2018

Datasett

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er som regel 0,04 – 0,15 m. Nøyaktighet ± 0.35 m.

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet som bakgrunnskart, alene eller sammen med andre digitale kartdata, som kilde for datafangst, eller som dokumentasjon for analyse av endringer mellom ulike opptakstidspunkt.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Geovekst

Metadatakontakt:
nib@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
nib@kartverket.no – Geovekst

Teknisk kontakt:
nib@kartverket.no – Norge i bilder

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
 • TIFF 6.0
 • Tiled TIFF 6.0
 • GeoTIFF 6.0
 • Tiled GeoTIFF 6.0
 • Jpeg ISO/IEC 10918-6:2013
 • Jpeg2000 ISO/IEC 15444-14:2013
 • PNG 1.2
 • ECW 10

Distribusjonstype: Webside

Geografisk distribusjonsinndeling: regional inndeling

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 / ETRS89-LCC Europe
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • WGS 84 / Pseudo-Mercator
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
 • WGS84 Geografisk
 • EUREF89 NTM Sone 5, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 6, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 7, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 8, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 9, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 10, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 11, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 12, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 13, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 14, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 15, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 16, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 17, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 18, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 19, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 20, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 21, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 22, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 23, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 24, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 25, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 26, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 27, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 28, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 29, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 29, 2d
 • EUREF89 UTM sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 31, 2d
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 34, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 UTM sone 36, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert