Ortofoto Jæren GSD 10 2018

Dataset

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto 10: Dekker normalt byområder og utbyggingsområder der det er behov for god stedfestingsnøyaktighet og høy oppløsning. Bakkeoppløsningen er som regel 0,04 – 0,15 m. Nøyaktighet ± 0.35 m.

Specific usage

Dataene egner seg blant annet som bakgrunnskart, alene eller sammen med andre digitale kartdata, som kilde for datafangst, eller som dokumentasjon for analyse av endringer mellom ulike opptakstidspunkt.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Geovekst

Contact metadata:
nib@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
nib@kartverket.no – Geovekst

Contact publisher:
nib@kartverket.no – Norge i bilder

Distribution

Spatial representation: Grid

Format:
 • TIFF 6.0
 • Tiled TIFF 6.0
 • GeoTIFF 6.0
 • Tiled GeoTIFF 6.0
 • Jpeg ISO/IEC 10918-6:2013
 • Jpeg2000 ISO/IEC 15444-14:2013
 • PNG 1.2
 • ECW 10

Distribution type: Website

Units of distribution: Region

Reference systems:
 • EUREF89 / ETRS89-LCC Europe
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • WGS 84 / Pseudo-Mercator
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
 • WGS84 Geografisk
 • EUREF89 NTM Sone 5, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 6, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 7, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 8, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 9, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 10, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 11, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 12, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 13, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 14, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 15, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 16, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 17, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 18, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 19, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 20, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 21, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 22, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 23, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 24, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 25, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 26, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 27, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 28, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 29, 2d
 • EUREF89 NTM Sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 29, 2d
 • EUREF89 UTM sone 30, 2d
 • EUREF89 UTM sone 31, 2d
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 34, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 UTM sone 36, 2d

Constraints

Use limitations: Ingen

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Unclassified