Grunnvannsborehull

Datasett

Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder).

Bruksområde

Datasettet gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder). Grunnvannsborehull er et punkt hvor det er foretatt en boring etter grunnvann, og hvor formålet er vannforsyning, landsomfattende overvåkning av grunnvannsparametre over tid, etablering av energibrønner til grunnvarmeanlegg, oversikt over naturlige oppkommer (kilder) eller undersøkelsesbrønner (sonderinger).

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Pål Gundersen, pal.gundersen@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Bobo Nordahl, bo.nordahl@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
 • FGDB 10.2
 • Shape 10.2
 • SOSI 4.5
 • FGDB 10.2
 • Shape 10.2
 • SOSI 4.5
 • FGDB 10.2
 • Shape 10.2
 • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • WGS84 UTM sone 32, 2d
 • WGS84 UTM sone 33, 2d
 • WGS84 UTM Zone 35, 2d
 • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

NGU poengterer at brønner kan finnes overalt uavhengig av hva som er registrert i brønndatabasen, og at tiltakshavere (eks. Statnett, Bane NOR, Statens vegvesen) må foreta befaringer for å avdekke dette. Tilgjengelig på portalen GRANADA http://geo.ngu.no/kart/granada