Dekning sjømåling WMS

Tjeneste

Sjømålingsdata dekning WMS viser kvaliteten på områder som har blitt dybdekartlagt. Skiller mellom målinger utført ved bruk av enkeltstråle ekkolodd og multistråle ekkolodd.

Bruksområde

Viser dekningen med sjømålingsdata. Skiller mellom målinger utført ved bruk av enkeltstråle ekkolodd og multistråle ekkolodd. Ikke til navigasjon.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
NDDF, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
NDDF, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Tom Ellett von Brasch, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dekning_sjomaaling?

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt unntatt at data er ikke tillatt for navigasjon. Tilgang til tilsvarende åpen WMS tjeneste: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjomaaling?

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert