Dybdedata - dekning sjømåling WMS

Tjeneste

WMS tjeneste som viser dekning av områder som har blitt dybdekartlagt. Det skilles mellom data av moderne- og eldre kvalitet.

Bruksområde

I forbindelse med planlagte aktiviteter i et område, kan tjenesten benyttes til å få en grov oversikt over tilgjenglige data. For kvalitet skilles det mellom data innsamlet ved moderne/eldre metoder. Moderne data har blitt innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd, mens eldre data ved bruk av enkeltståle ekkolodd eller annet eldre utstyr.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
NDDF, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
NDDF, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Tom Ellett von Brasch, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dekning_sjomaaling?

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt unntatt at data er ikke tillatt for navigasjon. Tilgang til tilsvarende åpen WMS tjeneste: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjomaaling?

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert