Adresse, hurtigsøk - REST service (skal utgå)

Tjeneste

Tjenesten skal avvikles (3. mars), ny tjeneste (Adresse REST-API) kan nå testes. Søketjenesten for adresser henter data fra matrikkelen, Norges offisielle register for fysiske adresser. Den egner seg for nettløsninger hvor oppdaterte adresser er viktig. Det kan både være løsninger for profesjonelle og et bredere publikum. Enkelt søk, søk innenfor område (omskrevet boks) eller søk innenfor gitt avstand fra punkt. Tjenesten går mot en database som ikke lenger holdes oppdatert.

Bruksområde

Tjenesten kan integreres i kartløsninger eller andre informasjonssystemer for å lokalisere eller hente ut informasjon fra Matrikkelen Tjenesten leverer ikke bruksenhetsnummer som også er en del av offisiell adresse. Av kretsinformasjon leveres postnr/-område. Matrikkeladresse er adressepunkt i områder det ikke er innført vegadressering. I søk får en ut matrikkeladresser, men ikke eventuelle undernummer. Det er ikke mulig å søke med matrikkeladresse (gnr/bnr)

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Magni Busterud, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • REST tjeneste

Distribusjonstype: REST-API

Get Capabilities Url: https://ws.geonorge.no/AdresseWS/application.wadl

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Andre restriksjoner

Sikkerhetsnivå: Ugradert