Species of national priority WMS

Service

Karttjenesten viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse, jf. datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Karttjenesten inneholder både punkter og flater, samt flater punktsymbolisert.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
Miljødataseksjonen, wms@miljodirektoratet.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Miljødataseksjonen, wms@miljodirektoratet.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
Miljødataseksjonen, wms@miljodirektoratet.no – Norwegian Environment Agency

Constraints

Use limitations: No restrictions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium.

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Unclassified