marin_vp_ikke_oppstart

Service layer

Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge. I mai 2001 ble det opprettet et rådgivende utvalg som har kommet med forslag om hvilke områder som bør inngå i verneplanen. Områdene som er foreslått til planen er særegne områder eller leveområder som er typiske for kysten vår. Sammen skal de danne et nettverk av vernede og beskyttede områder for å ta vare på økosystemer og naturverdier. Første fase av marin verneplan er konsentrert rundt områder som er beskrevet i Rådgivende utvalgs A-liste, som omfatter totalt 36 områder.

Parent identifier

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Erlend Standal, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Distribution

Format:
  • png 1.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/marin_verneplan/wms?service=wms&request=getcapabilities

Layer name: marin_vp_ikke_oppstart

Constraints

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified