N50 Kartdata med svensk koding lik Terrängkartan

Datasett

Datasett lik produktet N50 Kartdata, men har svensk koding i tillegg til den norske kodingen. Kodingen tilsvarer den man finner på datasettet Terrängkarten. N50 Kartdata er etablert for presentasjon i målestokk 1:50 000. Produktet har et innhold som tilsvarer papirkartserien Norge 1:50 000 med unntak av bathymetri (dybder). Format: ESRI filgeodatabase. projeksjon: UTM sone 33N, Euref89. Kartverket og Lantmäteriet i Sverige inngikk våren 2015 en samarbeidsavtale om å dele geodata mellom myndigheter, fylker og kommuner på begge sider av den norsk-svenske grensen. Disse dataene er et resultat av dette samarbeidet.

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av topografiske kart, temakart, turkart/fritidskart, interaktive kart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: cellevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • SWEREF99-TM

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På kartverket.no finner du tips og veiledning.

Vis Hjelp