Administrative enheter WMS versjon 2

Service

WMS-tjeneste over fylker og kommuner. Inneholder bl.a. riksgrense, territorialgrense, fylkesgrense og kommunegrense for gjeldene, fremtidige og historiske data.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
kundesenter, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
kundesenter, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • png

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.adm_enheter2?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Unclassified