Bakgrunnskart for Matrikkelen WMS

Service

Tjenesten skal primært dekke interne behov i Kartverkets matrikkelklient: - som bakgrunnskart og til bruk i oversiktskartet i matrikkelbrevet. Endringer kan skje uten at de vanlige varslingsrutiner blir fulgt. (Erstatter Matrikkel Bakgrunn WMS) . Topografisk Norgeskart uten innhold fra Matrikkelen (adresse), administrative grenser, og kanskje andre tema. Inkludert Svalbard. Det kan også være andre forskjeller.

Specific usage

Kart, eller bakgrunnskart for andre tema. OBS endringer kan skje uten at det varsles.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
Magni Busterud, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
Kundesenteret, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn2/?version=1.0.0&request=GetCapabilities&service=WMS

Units of distribution: landsfiler

Constraints

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Restricted