Administrative enheter fylker

Datasett

Datasettet administrative enheter viser fylkesinndelingen i landet med de mest nøyaktige grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett. \\n\\nFylkene er avgrenset av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø og fylkesgrense. \\n\\nI tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil, som er juridiske linjer utenfor kysten. \\n\\nEnhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkesnumre. De offisielle norske og samiske navnene for fylker er hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder.\\n\\nGeometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Bruksområde

Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Saksbehandling på regionalt nivå etter plan- og bygningsloven.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
IT, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
 • FGDB 10.0
 • GEOJSON
 • GML 3.2.1
 • PostGIS 9.4
 • SOSI
 • SOSI 4.5
 • GML 3.2.1
 • FGDB 10

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt. Se forøvrig lisens.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp