Adresse, tabelluttrekk

Datasett

Denne distribusjonen skal utgå (sept 2018) og erstattes av fil-leveranser (CSV) satt opp mot datasettet "Matrikkelen-Adresse" eller mot "Matrikkelen-Vegadresse" som inneholder mindre informasjon. Fysiske adresser som kopieres fra matrikkelen ca månedtlig. Dokumentasjon av innhold av tabellene følger leveransen. Bruksenhetsnummer som er en del av den offisielle adressen for f.eks leiligheter i flerboligbygg, følger ikke denne leveransen.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Magni Busterud, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Teksttabell

Format:
  • AdresseCSV

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis

Romlig referansesystem:
  • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/ukjent
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Andre restriksjoner

Sikkerhetsnivå: Begrenset

Hjelp

Dette er en leveranse som vil bli utfaset og erstattet av digitale tjenester.