Adresse, tabelluttrekk

Datasett

Fysiske adresser som kopieres fra matrikkelen ca månedtlig. Dokumentasjon av innhold av tabellene følger leveransen. Bruksenhetsnummer som er en del av den offisielle adressen for f.eks leiligheter i flerboligbygg, følger ikke denne leveransen.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Magni Busterud, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Teksttabell

Format:
  • AdresseCSV

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis

Romlig referansesystem:
  • http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/ukjent
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Hjelp

Dette er en leveranse som vil bli utfaset og erstattet av digitale tjenester.