Administrative enheter WFS

Service

Tjenesten viser administrative enheter inndelt i fylker og kommuner. Enhetene er avgrenset av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkes- og kommunenumre. Offisielle norske og samiske navn for enhetene er hentet fra sentralt stedsnavnregister. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder. Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Specific usage

Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avlede produkter. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
wms-drift@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • GML 3.2.1

Distribution type: WFS service

Get Capabilities Url: http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.administrative_enheter?&service=WFS&acceptversions=2.0.0&request=GetCapabilities

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Unclassified