Cultural heritage - SEFRAK buildings WMS

Service

Buildings (mainly built before 1900) that are registered as cultural heritage in the so called SEFRAK registry. They are however not listed according to the Cultural heritage act. In some cases (i.e. for Finnmark) the building date is set to younger than 1900.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Riksantikvaren

Contact metadata:
Datatjenester@ra.no – Directorate for Cultural Heritage

Contact owner:
Datatjenester@ra.no – Directorate for Cultural Heritage

Contact publisher:
Datatjenester@ra.no – Directorate for Cultural Heritage

Distribution

Format:
  • image/bmp 1.3.0
  • image/jpeg 1.3.0
  • image/tiff 1.3.0
  • image/png 1.3.0
  • image/gif 1.3.0
  • image/svg+xml 1.3.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Other constraints: Informasjon og data fra SEFRAK er enerettslig beskyttet etter Åndsverkloven § 43 første ledd. Det er ikke tillatt å videreselge data som er eksportert fra Askeladden. Hvis data fra SEFRAK blir inkludert i kommersielle produkter, eller videreformidlet på ikke- kommersiell basis må advarslene ovenfor inkluderes. I slike tilfeller må alltid skriftlig tillatelse fra Riksantikvaren innhentes først.

Security constraints: Unclassified