Land and snow slides - insidents WMS

Service

Mange typer skred gjentar seg på samme plass. Det gjelder både for de nesten årvisse skredene, som er et kjent problem i mange deler av landet, og for de langt mer sjeldne skredene. Kunnskap om skred som har gått gjennom historien bidrar til en bedre forståelse av skredfaren i et område. Opplysninger om tidligere skred er derfor viktig ved kartlegging av skredutsatte områder. Karttjenesten inneholder fire visninger av skredhendelser. Disse er Skredhendelser - omkomne, Skredhendelser - skredtype, Skredhendelser - konsekvens og Skredhendelser - snøskred.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Contact metadata:
Søren Elkjær Kristensen, sek@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact owner:
Håvard Juliussen, hju@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact publisher:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distribution

Format:
  • image/png 1.0
  • image/jpeg

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://gis3.nve.no/map/services/SkredHendelser/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Units of distribution: landsfiler

Reference systems:

Constraints

Use limitations: Other restrictions

Access constraints: Open data

Use constraints: Other restrictions