Adresse REST-API

Service

API for oppslag av offisielle adresser i matrikkelen. Spørring skjer mot en distribusjonsdatabase av matrikkelen som normalt oppdateres daglig. Det er mulighet for å søke etter adresser tekstlig eller å søke etter adresser i nærheten til et punkt. Av kretsinformasjon på adresse er kun postkrets med. API-et er åpent og fritt tilgjengelig. API-et egner seg ikke for å hente ut komplette datasett. Hvis man ønsker å hente ned større datasett så anbefales det å laste ned filene som er tilgjengeliggjort via geonorge.no. Endringer ved API-et vil varsles på Geonorge Tjenestevarsler: https://www.geonorge.no/aktuelt/varsler/Tjenestevarsler/

Specific usage

Tjenesten kan integreres i kartløsninger eller andre informasjonssystemer for å lokalisere eller hente ut informasjon fra Matrikkelen. Tips1: Søk på f.eks Storgata 2 gir 3 treff når adressene Storgata 2, Storgata 2A og Storgata 2B fins. For å unngå bokstav-adressene og få ett treff kan en f.eks legge inn "mellomrom" i feltet for Bokstav.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
Magni Busterud, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
Erlend Klokkervold, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • JSON 0

Distribution type: REST-API

Get Capabilities Url: https://ws.geonorge.no/adresser/v1/

Reference systems:
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Constraints

Use limitations: API-et er åpent og fritt tilgjengelig. API-et egner seg ikke for å hente ut komplette datasett. Hvis man ønsker å hente ned større datasett så anbefales det å laste ned filene som er tilgjengeliggjort via geonorge.no

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Unclassified