Satellittdata - Sentinel-2 - Skyfritt opptak Norge 2017

Datasett

Satellittdata skyfri mosaikk sammensatt fra Sentinel-2 data fra 2015, 2016 og 2017

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet som bakgrunnskart alene eller sammen med andre digitale kartdata for større områder.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Distribusjon

Representasjonsform: Rasterbilde

Format:
  • TIFF

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: cellevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Datasettet består av bearbeidet Copernicus Sentinel-2 data og det skal ved bruk refereres til "Copernicus Sentinel-2 data (2017)/prosessert av Statens Kartverk"

Hjelp

Datasettet er på forhånd strukket for å gi en jevn overgang mellom de forskjellige flisene og det kan dermed lønne seg å skru av funksjoner som strekker RGB båndene og gamma automatisk i ønsket GIS program.