Aktsomhetskart for gamle gruver WMS

Tjeneste

Tjenesten viser stedfestete objekter relatert til nedlagt gruvedrift fra ulike kilder og indikerer områder som krever spesiell aktsomhet. Aktsomhetskartet inneholder data fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sitt interne gruvesikringsregister og fra en ekstern kilde (Statskog), og viser blant annet gruver, gruveåpninger og sikringer samt aktsomhetssoner knyttet til disse. DMF sitt interne gruvesikringsregister inneholder objekter der staten ved DMF har utført befaring på gamle nedlagte gruver, og inneholder ikke gruveområder der andre har hatt oppfølging, som for eksempel Statskog. Aktsomhetssonene knyttet til interne data er et polygon strukket 50 meter utenfor alle objekter knyttet til én bestemt gruve. Kartlaget for eksterne data inneholder aktuelle punkter fra Kartverket sin M711-serie, der noen er registrert som en gruve. Det er lagt inn en 200 meter aktsomhetssone rundt disse punktene. Vennligst bruk "KONTAKT OSS"-skjemaet på https://minit.dirmin.no/kart hvis du/dere ønsker å gi oss tilbakemeldinger knyttet til registreringene.

Bruksområde

Arealplanlegging, undervisning, ferdsel i skog og mark

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Direktoratet for mineralforvaltning

Metadatakontakt:
Lena Seternes, lena.seternes@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Faglig kontakt:
Arne Langeland, arne.langeland@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Teknisk kontakt:
Håvard Hammerstad, havard.hammerstad@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://kart.dirmin.no/dirmin/services/GruvesikringsregisterBeta/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert