Hoved- og biled

Service layer

Datasettet viser farleden som er grunnlaget for forvaltningsareal i forbindelse med ny havne og farvannslov.

Parent identifier

Specific usage

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kystverket

Contact metadata:
Geodatatjenesten, geodatatjenesten@kystverket.no – The Norwegian Coastal Administration

Contact owner:
Geodatatjenesten, geodatatjenesten@kystverket.no – The Norwegian Coastal Administration

Contact publisher:
Geodatatjenesten, geodatatjenesten@kystverket.no – The Norwegian Coastal Administration

Distribution

Format:
  • WMS 1.3.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities

Units of distribution: landsfiler

Layer name: layer_37

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified