Administrative inndelinger REST-API

Service

API for oppslag mot datasettet administrative inndelinger, -fylkesinndeling og kommuneinndeling. Spørring skjer mot en distribusjonsdatabase av administrative inndelinger som oppdateres ved behov. API-et er åpent og fritt tilgjengelig. Det er dokumentert ved bruk av OpenAPI-standarden og et Swagger grensesnitt. API-et egner seg ikke for å hente ut komplette datasett. Hvis man ønsker å hente ned større datasett så anbefales det å laste ned filene som er tilgjengeliggjort via geonorge.no.

Specific usage

Hente ut enkel informasjon om fylke og kommune. f.eks kommunenummer, kommunenavn og område (polygon). For eksempel: Finn kommune eller fylke for et gitt punkt, finn kommunenummer ved å søke på kommunenavnet eller finn nabokummuner til en kommune.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Kartverket

Contact metadata:
Magni Busterud, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
Carina Tolpinrud Jøntvedt, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact publisher:
Erlend Klokkervold, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Format:
  • JSON 0

Distribution type: REST-API

Get Capabilities Url: https://ws.geonorge.no/kommuneinfo/v1/

Constraints

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Security constraints: Unclassified