Corine Landcover (CLC) Norway - WMS

Tjeneste

Corine Land Cover som viser et arealdekkekart for Norge som inngår i det europeiske kartprogrammet CORINE Land Cover (CLC). Arealfigurene utgjør unike arealtyper generalisert fra arealressurskart i målestokk 5000, tolking av satelittbilder i høyfjellet og N50. CLC er arealressurskart på europeisk nivå som kun er egnet for visualisering. Fremstillingsmetoden i Norge avviker noe fra den europeiske standarden. Tjenesten inneholder kartlag med årsversjon 2000, 2006, 2012 og 2018 av CLC for Norge.

Bruksområde

Visualisering og analyser på europeisk nivå.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/clc?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert