FKB-Bane

Dataset

FKB-Bane omfatter data om infrastruktur for skinnegående kjøretøy, bl.a. jernbane, tunnelbane, forstadsbane, sporveg og kabelbane. Datasettet er avgrenset til den delen av infrastrukturen som betegnes overbygning, dvs. spor og plattform.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Geovekst

Contact metadata:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Norwegian Mapping Authority

Contact owner:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Contact publisher:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • FGDB 10.0
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: kommunevis

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN2000
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d + NN2000
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d + NN2000

Constraints

Use limitations: Nedlasting av data begrenset til Norge Digitalt avtaleparter.

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Unclassified

Help

Dataeier for FKB-spesifikasjonen er Geovekst. Dataene er etablert gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter og ajourholdes gjennom Norge digitalt FDV-avtaler mellom kommunene og de øvrige Geovekst-partene i kommunen. FKB-dataene eies i fellesskap av Geovekst-partene. Unntak fra dette er kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Bærum som alene er dataeier for sine FKB-data.