Nasjonalt register over luftfartshindre

Datasett

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) inneholder luftfartshindre som er samlet inn som følge av "Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder". NRL inneholder posisjon og andre egenskaper for menneskeskapte objekter som stikker opp fra terrenget (master, tårn, kraner, kraftledninger m.m.). Hindre i NRL er representert som vektorer, enten punkter eller linjer.

Bruksområde

Egnet til bruk i elektroniske kart- og varslingssystemer i fly og helikoptre. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne kan Kartverket ikke garantere for kvaliteten på data i NRL.

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Trenger du hjelp til å laste ned og ta i bruk Kartverkets data og tjenester? På kartverket.no finner du tips og veiledning.

Vis Hjelp