Nasjonalt register over luftfartshindre

Datasett

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre». Forskriften pålegger den som bygger noe som er 15 m (30 m i områder for industri og næringsvirksomhet og i bymessige og tettbygde strøk) og høyere å rapportere til Kartverket. Kartverket er pålagt å føre NRL. Hindre er representert som vektorer, enten punkter eller linjer.

Bruksområde

Egnet til bruk i elektroniske kart- og varslingssystemer i fly og helikoptre. Siden dataene i tjenesten er etablert ved innmelding fra hindereierne kan Kartverket ikke garantere at dataene er fullstendige eller nøyaktige.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Andreas Woxholtt, nrl@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Dataene oppdateres kontinuerlig. Nye fileksporter produseres ukentlig.