Administrative enheter WMS

Tjeneste

WMS-tjeneste over fylker og kommuner. Inneholder bl.a. riksgrense, territorialgrense, fylkesgrense og kommunegrense for 2018 og 2017 data.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Carina Tolpinrud Jontvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Carina Tolpinrud Jontvedt, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Geodatatjenester, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert