Arealressurskart - FKB-AR5 - Forvaltning - WMS

Tjeneste

WMS med informasjon til bruk i forbindelse med ajourhold av AR5, det vil si manuskart, endringer fra Skog og landskap og endringer fra kommunen. Mer informasjon er tilgjengelig på NIBIOs nettsider: https://nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5?

Bruksområde

AR5 gir generelt en god og detaljert oversikt over arealressursene i Norge. AR5 kan brukes som grunnlagsinformasjon for jordvern og behandling av konsesjonssaker. Det brukes også i forbindelse med konsekvensutredninger og næringsutvikling, og er et viktig hjelpemiddel ved utarbeidelse av kommune-planer.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • png, jpg, gif 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5forvaltning?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Romlig referansesystem:
  • 4258, 4326, 32631, 32632, 32633, 32634, 32635, 32636, 25831, 25832, 25833, 25834, 25835, 25836

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Geovekst

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: ingen juridiske begrensninger

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert