FKB-AR5

Datasett

FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5 000. AR5 vil danne grunnlag for videre ajourhold av detaljert arealressursinformasjon. AR5 er et flatedekkende datasett som er velegnet for analyseformål og kartframstillinger.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Geovekst

Metadatakontakt:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Nils Ivar Nes, kundesenter@kartverket.no – Geovekst

Teknisk kontakt:
Gry Olaisen, kundesenter@kartverket.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.0
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Nedlasting begrenset til Norge digitalt avtaleparter eller kjøp gjennom forhandlere.

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Andre restriksjoner: Geovekst

Sikkerhetsnivå: Ugradert